Insolvensrättsligt forum 2024

7-8 maj 2024, Uppsala

  • Insolvensrättsligt forum

7-8 maj 2024, Uppsala

Välkommen till

Insolvens­rättsligt

forum

Stiftelsen Insolvensrättsligt forum arrangerar den 7-8 maj 2024 åter ett Insolvensrättsligt forum i Uppsala. Välkommen till universitetsaulan. 

Kontakt

Konferenssekretariat
För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
Tel: 018-67 15 33 Växel: 018-67 10 03
E-mail: insolvens2024@akademikonferens.se 
www.akademikonferens.se 

Övrigt

Anmälda deltagare har fått lösenord till sidan Dokumentation i praktisk information via e-postutskick, 29 april och 6 maj

 

Arrangeras av

Stiftelsen Insolvensrättsligt forum
i samverkan med Uppsala universitet